Brand Mention là gì? Tầm quan trọng của Brand Mention đối với SEO?

Brand Mention đóng một vai trò rất quan trọng đối với SEO & Inbound Marketing

Brand Mention hay còn gọi là nhắc đến thương hiệu là một ví dụ khi một thương hiệu hoặc doanh nghiệp được đề cập trực tuyến dưới dạng bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, báo chí, blog trang web, bài viết hoặc một phần nội dung khác.