11 Phương thức Growth Hacking “bí truyền” giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi

11 Phương Thức Growth Hacking “Bí Truyền” Giúp Tăng Tỷ Lệ Chuyển Đổi 2

Neil Patel – Co-Founder Crazy Egg cho biết, hiện nay có hơn 300.00 website đang sử hệ thống của họ để phân tích, đánh giá hành vi người dùng (chẳng hạn tính năng Heatmaps, Scrollmaps, Refferal Maps, User Recordings), chỉnh sửa nội dung (WYSIWYG editor), và thử nghiệm những ý tưởng mới (A/B Testing). Nhiều […]

Call Now Button