Nhóm Google Chrome chia sẻ mẹo tối ưu hóa các chỉ số Core Web Vitals

Optimizing Core Web Vital

Google chia sẻ các đề xuất Core Web Vitals mới phù hợp với hầu hết các nhà phát triển và áp dụng cho hầu hết các trang web. Google đang chia sẻ một bộ đề xuất cập nhật để tối ưu hóa Các chỉ số quan trọng chính về trang web nhằm giúp bạn quyết […]

Call Now Button