Bounce rate là gì? Cách giảm tỉ lệ Bounce rate cho Website

Bounce Rate Là Gì? Cách Tối Ưu Để Giảm Tỉ Lệ Bounce Rate Cho Website

Bounce rate là tỷ lệ khách truy cập vào trang web và sau đó rời đi thay vì tiếp tục đọc những bài viết trên website của bạn.

Call Now Button