Keyword Efficiency Index là gì? KEI là gì?

Kei Là Gì

KEI là viết tắt của từ Keyword Efficiency Index. KEI là chỉ số hiệu quả của từ khóa. KEI càng cao càng tốt, hiệu quả SEO Website càng cao.

Call Now Button