Những yếu tố dẫn đến thành bại của một dự án chuyển đổi số

Những Yếu Tố Dẫn Đến Sự Thành Bại Của Một Dự Án Chuyển Đổi Số

Cùng VLINK lắng nghe ông Nguyễn Bình Nam chia sẻ về các yếu tố dẫn đến thành bại của một dự án chuyển đổi số và các phương án giảm rủi ro.

Call Now Button