Google Ads có thể thu hút khách hàng tiềm năng từ YouTube

Google Ads

Google cho phép các nhà quảng cáo Google Ads thu hút khách hàng tiềm năng khi mọi người xem video với tiện ích mở rộng biểu mẫu trong Youtube.

Call Now Button