Bottom-up Marketing là gì? Marketing từ dưới lên được làm như thế nào?

Marketing từ dưới lên tiếng Anh là Bottom-up Marketing.

Marketing từ dưới lên, tiếng Anh là Bottom-up Marketing. Bottom-up Marketing chủ yếu được thực hiện bởi các nhân viên của công ty.

0888 949 336