Nội dung trùng lặp là gì? Cách xử lý nội dung trùng lặp?

Nội Dung Trùng Lặp Là Gì

Nội dung trùng lặp là các khối nội dung hoàn toàn giống nhau hoặc rất giống nhau cùng xuất hiện trong cùng tên miền hoặc khác tên miền. Nội dung trùng lặp xuất hiện trên Internet ở nhiều nơi.

Call Now Button