CTR – Tỷ lệ nhấp chuột theo Vị trí xếp hạng trên Google năm 2023

Vị trí hàng đầu trong SERP – trang kết quả của Công cụ tìm kiếm – sẽ thúc đẩy tỷ lệ nhấp chuột CTR cho SEO cao hơn rất nhiều so với các vị trí còn lại.

Dữ liệu năm 2022 từ firstpage.com chứng minh rằng, xếp hạng #1 tạo ra CTR trung bình là 39,6% cao gấp đôi CTR so với vị trí thứ 2 là 18,4% và gần gấp 4 lần CTR cho vị trí thứ 3 là 10,1%.

Tỷ lệ nhấp (CTR) năm 2023 trên các trang kết quả tìm kiếm của Google

Điều gì đã thay đổi vào năm 2023: Những thay đổi về tỷ lệ nhấp không phải trả tiền kể từ năm 2022 là không đáng kể, nhưng cho thấy mọi người đang tin tưởng vào kết quả cao hơn một chút so với năm ngoái (39,6% → 39,8% CTR cho Vị trí 1; 18,4% → 18,7% cho Vị trí 2). Trong Tìm kiếm có trả tiền, sự khác biệt chính là tỷ lệ nhấp trung bình cho 3 vị trí hàng đầu giảm nhẹ (1,7% → 1,6%), nghĩa là tổng thể có ít người nhấp vào kết quả tìm kiếm có trả tiền hơn so với kết quả tìm kiếm không phải trả tiền.

Ctr - Tỷ Lệ Nhấp Chuột Theo Vị Trí Xếp Hạng Trên Google Năm 2023 21
Ctr - tỷ lệ nhấp chuột theo vị trí xếp hạng trên google năm 2023 37

Bảng bên dưới liệt kê từng kết quả phải trả tiền và không phải trả tiền tiêu chuẩn trên trang Tìm kiếm của Google và CTR tương ứng của nó. 

Xem thêm: CTR là gì? để hiểu về CTR và cách tình CTR cho các kết quả tìm kiếm tự nhiên và quảng cáo trên Google.

Các CTR này áp dụng cho các trang Tìm kiếm của Google không có yếu tố nào khác trên đó (ví dụ: không có bản đồ, hình ảnh, video hoặc kết quả mua sắm).

TÍNH NĂNG TÌM KIẾM CỦA GOOGLE
(Google Search Feature)
CTR
Vị trí quảng cáo 12,1%
Vị trí quảng cáo 21,4%
Vị trí quảng cáo 3 1,3%
Vị trí quảng cáo 41,2%
Vị trí tìm kiếm 1 39,8% (*)
Vị trí tìm kiếm 218,7% (**)
Vị trí tìm kiếm 310,2%
Vị trí tìm kiếm 47,4%
Vị trí tìm kiếm 55,1%
Vị trí tìm kiếm 64,5%
Vị trí tìm kiếm 73,4%
Vị trí tìm kiếm 82,6%
Vị trí tìm kiếm 9 2,4%
Vị trí tìm kiếm 10 (nếu có)2,2%

* Nếu đoạn trích, thì 42,9%
** Nếu đoạn trích, thì 27,4%

Bảng bên dưới liệt kê tỷ lệ nhấp (CTR) trung bình cho mọi thành phần được tìm thấy trên trang Google Tìm kiếm vào năm 2023. Các CTR này chỉ đại diện cho các thành phần trong danh mục Tìm kiếm “Tất cả” của Google – không phải Maps, Hình ảnh, Tin tức hoặc Video.

Tính năng SERP của Google
(Google SERP Feature)
Thí dụCTR
Đoạn trích
(Snippet)
Ctr - Tỷ Lệ Nhấp Chuột Theo Vị Trí Xếp Hạng Trên Google Năm 2023 2242,9% (lần 1)
27,4% (lần 2)
#1 Kết quả không phải trả tiền
(#1 Organic Result)
Ctr - Tỷ Lệ Nhấp Chuột Theo Vị Trí Xếp Hạng Trên Google Năm 2023 2339,8%
Kết quả quảng cáo
(Ad Result)
Ctr - Tỷ Lệ Nhấp Chuột Theo Vị Trí Xếp Hạng Trên Google Năm 2023 241,2 – 2,1%
Kết quả hình ảnh
(Image Result)
Ctr - Tỷ Lệ Nhấp Chuột Theo Vị Trí Xếp Hạng Trên Google Năm 2023 251,4% – 4,9%
Kết quả video
(Video Result)
Ctr - Tỷ Lệ Nhấp Chuột Theo Vị Trí Xếp Hạng Trên Google Năm 2023 262,3% – 6,4%
Hộp “Mọi người cũng hỏi”
People Also Ask (PAA)
Ctr - Tỷ Lệ Nhấp Chuột Theo Vị Trí Xếp Hạng Trên Google Năm 2023 273,0%
Bảng kiến ​​thức
(Knowledge Panel)
Ctr - Tỷ Lệ Nhấp Chuột Theo Vị Trí Xếp Hạng Trên Google Năm 2023 281,4%

Bảng bên dưới hiển thị CTR cho từng loại kết quả tìm kiếm địa phương trên Google Doanh nghiệp của tôi / Google Maps, cả trả phí và không phải trả tiền.

Hộp Quảng cáo Đầu trang trông như thế này:

Ctr - Tỷ Lệ Nhấp Chuột Theo Vị Trí Xếp Hạng Trên Google Năm 2023 29

Local Packs trông như thế này:

Ctr - Tỷ Lệ Nhấp Chuột Theo Vị Trí Xếp Hạng Trên Google Năm 2023 30
Loại danh sách Google My Business (GMB)CTR
Hộp Quảng cáo Đầu trang – Trái3,1%
Hộp quảng cáo đầu trang – Giữa2,7%
Hộp quảng cáo đầu trang – Bên phải2,5%
Local Pack #117,8%
Local Pack #215,4%
Local Pack #315,1%
  • 3 kết quả tìm kiếm không phải trả tiền hàng đầu nhận được hơn hai phần ba (68,7%) tổng số nhấp chuột trên trang Tìm kiếm của Google.
  • Đoạn trích thay thế kết quả tìm kiếm không phải trả tiền số 1 là kết quả tìm kiếm có CTR tổng thể cao nhất ở mức 42,9%
  • Trung bình, kết quả tìm kiếm không phải trả tiền số 1 nhận được số lần nhấp nhiều hơn 19 lần so với kết quả tìm kiếm phải trả tiền hàng đầu.
  • Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền số 1 nhận được nhiều nhấp chuột hơn kết quả #3-#10 cộng lại .
  • Kết quả tìm kiếm trả tiền hàng đầu có TLB cao hơn 40% so với kết quả tìm kiếm trả tiền #2.
Chuyên Gia SEO, Growth Hacker hỗ trợ tối ưu Website giúp tăng chuyển đổi bền vững. Tác giả am hiểu Google, tư vấn và triển khai thành công chiến lược SEO cho nhiều dự án lớn.
Team Seo Vlink Asia
Call Now Button