Google đã bỏ Preferred Domain Setting trong Google Search Console

Google không còn hỗ trợ cài đặt Preferred Domain trong Google Search Console. Tính năng này không còn trong phiên bản Search Console mới.

Preferred Domain Setting
Preferred domain setting

Cài đặt miền ưa thích (Preferred Domain Setting)

Cài đặt tên miền ưa thích là một tính năng Google Search Console cũ, thuộc một bộ công cụ được đặt tên là Công cụ quản trị trang web của Google (Google Webmaster Tools). Tên miền ưa thích là tên miền mà bạn muốn sử dụng để lập chỉ mục cho các trang trên website của bạn, hay còn được gọi là tên miền chính tắc.

Preferred Domain Setting là gì?

Đây là một ảnh chụp màn hình của tính năng trên phiên bản cũ của Google Search Console:

Cài Đặt Tên Miền Ưa Thích Trong Search Console Cũ.
Cài đặt tên miền ưa thích trong search console cũ.

Không còn cần thiết

Google đang loại bỏ tính năng này, vì hiện giờ Google đã có thể chọn miền ưa thích cho bạn dựa trên nhiều tín hiệu khác nhau mà Google nhập vào.

Thiết lập hiện tại sẽ không được chú trọng. Google cho biết với việc bỏ tính năng này, họ sẽ không xem xét đến cấu trúc và thiết lập hiện tại.

Cách xử lý

Bạn có thể liên hệ với Google để định vị tên miền ưa thích của bạn với một cấu hình website tốt.

Google nói bạn có thể sử dụng bốn phương pháp này hoặc đọc tài liệu giúp đỡ để giúp Google xác định tên miền tiêu chuẩn của bạn:

(1) Sử dụng thẻ liên kết rel=“canonical” trên các trang HTML

(2) Sử dụng tiêu đề HTTP rel=”canonical”

(3) Sử dụng một sơ đồ trang (sitemap)

(4) Sử dụng chuyển hướng 301 cho các URL đã ngừng sử dụng

Tại sao việc này lại quan trọng?

Nếu bạn đang phụ thuộc vào Google để lựa chọn tên miền ưa thưa thích qua hệ thống cài đặt này, sắp tới bạn sẽ không thể làm vậy nữa. Bạn sẽ cần bảo đảm rằng URL tiêu chuẩn được liệt kê trong Google của bạn không thay đổi với thông báo này.

Google không cho biết bất cứ cách thức nào họ sẽ dùng để liên hệ với các nhà quản trị web, các nhà xuất bản hoặc các lập trình viên thông qua Search Console, nếu kết quả này dẫn đến việc trang web của bạn chuyển URL chính tắc trong Google Index. Thay vào đó, bạn cần kiểm tra kết quả Google của mình thường xuyên để đảm bảo điều này không xảy ra.

Dịch từ Search Engine Land

Chuyên Gia SEO, Growth Hacker hỗ trợ tối ưu Website giúp tăng chuyển đổi bền vững. Tác giả am hiểu Google, tư vấn và triển khai thành công chiến lược SEO cho nhiều dự án lớn.
Team Seo Vlink Asia
Call Now Button