Rich Snippets là gì

Rich Snippets là gì

Rich Snippet là đoạn thông tin đặc biệt dùng để hiển thị các thông tin thêm có trong bài viết đặc biệt.

Rich Snippets là gì

Chuyên gia gia tăng trưởng thành viên, tư vấn Inbound Marketing, Growth Hacking, tư vấn giải pháp SEO Level 9 bền vững.
Chuyên Gia SEO
Team SEO VLINK ASIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *