Google Knowledge Graph là gì? Đồ thị tri thức là gì?

Google Knowledge Graph

Google Knowledge Graph, tiếng Việt là Sơ đồ tri thức là một cơ sở dữ liệu thu thập hàng tỷ dữ liệu về từ khóa mà người dùng tìm kiếm.

Call Now Button