Google Knowledge Graph là gì? Đồ thị tri thức là gì?

Google Knowledge Graph, tiếng Việt là Sơ đồ tri thức là một cơ sở dữ liệu thu thập hàng tỷ dữ liệu về từ khóa mà người dùng tìm kiếm trên Internet mỗi ngày và ý nghĩa đằng sau từ khóa ấy.

Google Knowledge Graph
Google knowledge graph

Knowledge Graph là một trường hợp đặc biệt của Rich Results. Các dữ liệu có cấu trúc được lựa chọn và hiển thị lên SERPs. Đặc biệt hơn, chúng còn được ghi vào một đồ thị lưu trữ các tri thức của loài người (Knowledge Graph – Đồ thị tri thức)

Để thông tin của bạn được chọn, hiển thị và đưa vào đồ thị tri thức, tiêu chí đầu tiên đó là bạn sẽ cần phải là một tác giả có uy tín đối với Google ví dụ như Wikipedia.

Microsoft Knowledge Graph
Google knowledge graph là gì? Đồ thị tri thức là gì? 18

Sau khi đáp ứng được tiêu chí này, Google có thể thu thập các dữ liệu được cấu trúc có trên website của bạn như các thông tin đã được xác thực, và đưa nó vào đồ thị tri thức.

Thông tin có trên Knowledge Graph sẽ được xuất hiện trên tất cả các sản phẩm của Google.

VLINK ASIA

Thông thường, các dữ liệu có cấu trúc cung cấp các thông tin của một tổ chức, một sự kiện hoặc một nhân vật nào đó sẽ được xem xét để đưa vào Knowledge Graph.

Knowledge Graph
Google knowledge graph là gì? Đồ thị tri thức là gì? 19

Sơ đồ tri thức có hàng triệu mục mô tả các thực thể trong thế giới thực như con người, địa điểm và mọi thứ. Các thực thể này tạo thành các nút của biểu đồ.

Sau đây là một số loại thực thể được tìm thấy trong Sơ đồ tri thức:

Knowledge Graph là phần quan trong trong Entity cũng như chiến lược SEO Entity của Website. Các thiết ké website từ nay cần bổ sung cấu trúc này vào để đạt hiệu quả cao nhất.

Chuyên Gia SEO, Growth Hacker hỗ trợ tối ưu Website giúp tăng chuyển đổi bền vững. Tác giả am hiểu Google, tư vấn và triển khai thành công chiến lược SEO cho nhiều dự án lớn.
Team Seo Vlink Asia
Call Now Button