PPC là gì? Kiến thức cơ bản về Pay-Per-Click

Ppc Là Gì

PPC là viết tắt của từ Pay Per Click là mô hình tiếp thị internet trong đó các nhà quảng cáo phải trả phí mỗi khi quảng cáo của họ được nhấp.

Call Now Button