So sánh quảng cáo Facebook và Google

Nền Tảng Quảng Cáo Nào Sẽ Mang Lại Hiệu Quả Google Ads Hay Facebook Ads

Bạn đã biết được mục tiêu quảng cáo trên hai nền tảng Facebook và Google Ads? Liệu nền tảng nào sẽ mang lại hiệu quả chuyển đổi cao hơn?

PPC là gì? Kiến thức cơ bản về Pay-Per-Click

Ppc Là Gì

PPC là viết tắt của từ Pay Per Click là mô hình tiếp thị internet trong đó các nhà quảng cáo phải trả phí mỗi khi quảng cáo của họ được nhấp.

0888 949 336