Tỷ lệ nhấp CTR là gì? Cách tăng CTR cho Website

Tại Sao Tỷ Lệ Nhấp Là Quan Trọng

Đối với nhà tiếp thị kỹ thuật số, TLB hoặc tỷ lệ nhấp là một trong những số liệu tích hợp nhất giúp đánh giá hiệu suất của web hoặc quảng cáo Trả cho mỗi lần nhấp (PPC) và xác định kết quả chiến dịch.

Call Now Button