Entity là gì

Entity là gì

Entity là một điều (thing) hay một khái niệm duy nhất, độc đáo, được xác định rõ ràng và có thể phân biệt được.

Entity là gì

Chuyên gia gia tăng trưởng thành viên, tư vấn Inbound Marketing, Growth Hacking, tư vấn giải pháp SEO Level 9 bền vững.
Chuyên Gia SEO
Team SEO VLINK ASIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *