Học SEO

SEO là viết tắt của tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Đó là quá trình nhận lưu lượng truy cập từ các kết quả tìm kiếm miễn phí, hữu cơ, miễn phí, trực tiếp trên các công cụ tìm kiếm.

Công cụ Tìm kiếm là gì?

Tất cả các công cụ tìm kiếm lớn như GoogleBing và Yahoo đều có kết quả tìm kiếm chính, trong đó các trang web và nội dung khác như video hoặc danh sách địa phương được hiển thị và xếp hạng dựa trên những gì công cụ tìm kiếm cho là phù hợp nhất với người dùng. Thanh toán không liên quan, như với quảng cáo tìm kiếm có trả tiền.

Bạn mới làm SEO? Bắt đầu với video nhanh chóng và dễ hiểu này về tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Nó sẽ nhanh chóng bao gồm những điều cơ bản.

 

Hướng dẫn SEO của VLINK ASIA

Hướng dẫn SEO cơ bản, giải thích các yếu tố xếp hạng chuyên sau, hướng dẫn, cung cấp các mẹo và lời khuyên về việc triển khai chiến lược SEO.

  • Chapter 1: Các yêu tố của SEO
  • Chapter 2: Nội dung
  • Chapter 3: Cấu tạo Website
  • Chapter 4: Mã nguồn HTML
  • Chapter 5: Trust, Authority, Identity & Rankings
  • Chapter 6: Link Building
  • Chapter 7: Trải nghiệm người dùng
  • Chapter 8: Social
  • Chapter 9: Vi phạm

Chương 1: Các yếu tố của SEO

Có ba nhóm chính được bao phủ bởi Bảng các yếu tố SEO thành công là: SEO On-Page, SEO Off-page, Thuật toán.

Trong mỗi yêu tố SEO cơ bản có nhiều thành phần khác, mỗi chương của hướng dẫn SEO này sẽ giải thích chi tiết. Các nhóm con này chứa một hoặc nhiều yếu tố SEO riêng lẻ với ảnh hưởng hoặc tầm quan trọng tới SEO khác nhau.

Trong Bảng tuần hoàn của SEO, chữ cái đầu tiên viết tắt của nhóm con, ví dụ C viết tắt của Content,  là viết tắt của HTML. Chữ cái thứ 2 là viết tắt của yếu tố cần tối ưu.