Virus corona tặng chúng ta “trang giấy trắng cho một khởi đầu mới”

Li Edelkoort – Chuyên gia dự đoán xu hướng (trend forecaster).

Xu hướng có tầm ảnh hưởng nhất thế giới hiện nay: Virus corona tặng chúng ta “trang giấy trắng cho một khởi đầu mới”