Author Archives: bitdanh

Permalinks là gì? Cách thiết lập Permalinks?

Permalinks là gì? Cách thiết lập Permalinks trong WordPress?

Permalink là thuật ngữ trong WordPress chỉ kiểu đường dẫn thân thiện với người dùng hay máy tìm kiếm, thay vì kiểu đường…
Continue reading
CTR là gì

CTR là gì? Cách tăng CTR trên Google Search

CTR là gì? CTR hay Click Through Rate là tỷ lệ nhấp vào link so với tần suất hiển thị và tất nhiên…
Continue reading
Local SEO là gì

Local SEO là gì? Chiếm lĩnh địa phương với Local SEO!

Local SEO là quá trình tối ưu sự hiện diện của bạn trên Internet để thu hút khách hàng hơn từ những tìm…
Continue reading
Backlink là gì? Cách đi Backlink hiệu quả và An toàn cho website.

Backlink là gì? Cách đi Backlink hiệu quả và An toàn cho website.

Backlink là liên kết trỏ tới website của bạn từ website khác. Trang web có nhiều backlink thường có thứ hạng tốt hơn…
Continue reading